vận chuyển hàng hoá đi hải phòng

Dịch vụ vận chuyển hàng hoá đường sắt Hà Nội đi Hải Phòng

DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ HÀ NỘI ĐI HẢI PHÒNG Đường sắt Hà Nội – Hải Phòng là tuyến đường sắt nối thủ đô Hà Nội với thành phố cảng Hải Phòng. Tuyến này được thực dân Pháp khởi công xây dựng từ năm 1901. Ngày 16-6-1902, toàn tuyến được chính thức đưa vào khai […]