Chuyển hàng đường sắt nguyên toa

Vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt nguyên toa  là một hình thức vận chuyển hiện đại tiện lợi và hàng hóa được vận chuyển an toàn. Vận chuyển hàng hóa đường sắt nguyên toa ngày nay được nhiều đơn vị lựa chọn bởi nó mang lại những hiệu quả như: chi phí thấp, giá cả ổn định, hàng hóa vận chuyển an toàn, điều đặc biệt là khối lượng vận chuyển hàng hóa lớn và thời gian giao nhận chính xác theo lịch trình của tàu.

Chúng tôi chuyên vận chuyển các loại hàng;

  •  Máy móc, thiết bị, dụng cụ không thể xếp vào toa có mui.
  •  Hàng rời xếp đống, hàng không thể đóng bao, kiện, khó xác định số lượng.
  •  Động vật sống.
  • Hàng nguy hiểm, trừ trường hợp có quy định khác của cơ quan có thẩm quyền.
  • Thi hài.
  • Hàng có bánh xe tự chạy, chạy trên đường sắt được ghép nối vào đoàn tàu để kéo đi.
  • Hàng hóa vận chuyển theo những yêu cầu đặc biệt của người thuê vận tải hoặc cần điều kiện chăm sóc, bảo vệ đặc biệt.
5/5 - (1 bình chọn)